Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo se může stát velikým a šťastným húdúistou?

Velikým šťastným húdúistou se může stát každý, kdo jednou navázal kon­takt s duchy v pozadí vúdú.


Je snadné přijít do styku s duchy; ve skutečnosti velmi touží přijít s tebou do kontaktu. Chtějí tě naučit svým mocným tajem­stvím, aby mohli vyvíjet vliv na ostatní lidi. To dává duchům stále více síly ti pomáhat. Duchové s tebou chtějí přijít do styku a chtějí se dostat do tvého života. Je mnoho věcí, které ti mohou sdělit, a tyto věci ti pomohou být stále šťastnějším. S jejich pomocí budeš schopen dělat to, co chceš, neboť jim to budeš splácet věcmi, jež mají rádi, a které nyní nemohou získat. Nemohou dostávat dary jídla a svíček, které si přejí mít, dokud pro tebe nevykonají svou práci, a tak budeš platit ty jim a oni tobě, takže ty i oni budete dostávat přesně to, co chcete. Víme, kým a čím v tomto světě jsme. Víme vše o sobě samých, alespoň pokud jde o to, co chceme a za čím jdeme. Znamená to, že víme právě to, co od života chceme. Víme, co je v životě hlavní a co vedlejší. Víme obojí a jde­me za tím, abychom byli prostřednictvím šťastného húdú schopni získat obojí, protože šťastné húdú funguje i tam, kde nic jiného již nezabírá. Duchové jsou síly, které mohou být viditelné pouze druhým zrakem. Nemo­hou být slyšet, pouze druhým sluchem. Nelze se jich dotknout, pouze druhým hmatem. Tyto druhé smysly jsou silami, jež všichni máme a které užíváme, aniž bychom o tom věděli. Před dávnými dobami existoval mezi Afrikou a Haiti velký ostrov zvaný Atlantis, který v důsledku mnoha zemětřesení klesl na dno oceánu zvaného Atlantický. Na tomto ostrově existovala škola magie, jejíž mágové byli velmi mocní. To, co nepoznali za svého života, poznali brzy poté, co zemřeli. Ostrov klesl do oceánu a jeho mágové odešli s ním. Nezemřeli však, nýbrž se stali duchy s rybími, žabími a hadími těly. Udělali to proto, aby mohli pod oceánem - ve svém velikém chrámu na dně moře - pokračovat ve svém díle. Jsou stále tam dole, jsou to však duchové a jako duchové jsou schopni dělat spoustu věcí. Čím jsou starší, tím jsou silnější. Vládne jim starý král, které je "Mistrem Slov ? na ostrově pod mořem". Nazýváme jej Maitre. Jeho duchy, kteří tvoří polovinu skupiny duchů ve šťastném húdú, nazývám duchy hú. Ve světě mrtvých existuje jiný veliký král, který je nazýván Papa Nibbho. Je králem duchů mrtvých, kteří se jmenují Ghedové čili "Nevázané dny". Tito duchové vypadají jako přízraky či jako kosti a kostry a často mají tváře zemřelých osob. Nazývám je duchy dú, neboť tvoří druhou skupinu duchů ve šťastném húdú. Tyto dvě skupiny duchů činí náš systém šťastného húdú velmi mocným, neboť reprezentují nejmocnější základní síly praktické magie v Universu. Duchové mrtvých přicházejí ze severního kouta duchovního světa a jsou z ele-I mentu země. Duchové moře přicházejí ze západního kouta duchovního světa a jsou z elementu vody. Chceme po nich praktické věci a chceme být úspěšní To je důvod, proč pracujeme s těmito dvěma podivuhodnými rodinami duchů Existuje však i mnoho jiných duchů, kteří jsou s tebou schopni pracovat. Důležitým faktem je, že pracujeme s duchy a že tito duchové jsou naprosto úžasní a nám prospěšní. Když s nimi dobře zacházíš, zjistíš, že jsou ochotni ti nabídnout mnohem víc, než jsi od nich připraven přijmout. Duchové také očekávají, že budeš schopen oplatit jim jejich služby. Je to čestné, neboť mohou udělat vše, tedy cokoliv, a požadují na oplátku pouze něco velmi malého. Chceš-li se stát velkým šťastným húdúistou, je nezbytné, abys nejprve vyko­nal malý vúdúistický rituál a odříkal následující modlitbu k duchům. Ukážeš jim tak, že jsi připraven s nimi pracovat, že skutečně zamýšlíš seriózní obchod. Tato modlitba jim ukáže, že jsi připraven zasvětit se jim tak, že budou moci zís­kávat vliv nad stále více lidskými bytostmi a tím obnovit staré zlaté časy míru a hojnosti. Tento rituál slouží jako sebezasvěcení do systému šťastného húdú.
Rituál zasvěcení se duchům húdú Na tichém místě se posaď ke stolu, na nějž jsi umístil dvě svíčky. Černou svíčku na sever a modrou svíčku na západ. Posaď se tváří k východu. Na jih přímo proti černé svíci umísti sklenici vody. Nyní musíš odříkat následující modlitbu k duchům húdú, aby ses zasvětil jejich síle a existenci. Nejprve zapal černou svíčku a řekni: O světlo, není temnot v silách mrtvých. Pak zapal modrou svíčku a řekni: O světlo, jsem dítětem světla velikého Mistra pod mořem. Potom se dotkni pravou rukou sklenice vody a řekni: Médium svatých duchů, vody dole a pod všemi světy, svatí duchové mrtvých a moří, jsem zde, abych vám sloužil. Pak začni tichým hlasem odříkávat následující modlitbu zasvěcení se du­chům, abys jim ukázal, že zamýšlíš opravdový obchod: Zasvěcuji se službě duchům, podivuhodným duchům oněch mrtvých, kteří se mi snaží pomáhat, a oněm podivuhodným duchům moudrých mágů pod mořem, kteří přicházejí ve zvláštních formách. Žádám o pomoc a přítomnost duchů húdú a vyzývám všechny bytosti húdú k přispění a pomoci. Nabízím se ke službě velikému králi mrtvých, jenž vládne nad duchy zemřelých. Nabízím se ke službě velikému Mistru duchů mágů, jež pracují pod neviditelnými moři. Vzdávám úctu všem duchům a obzvláště duchům vědy húdú. Vpravdě je hledám, abych s nimi pracoval od této chvíle navždy.Nyní zavři oči a mysli na to, jak k tobě duchové přicházejí, a co budeš chtít, aby pro tebe udělali. Pak setrvej několik minut v mlčení. Potom vypij vodu ze sklenice, neboť je v ní obsažena síla duchů. Poté zhasni modrou a nakonec černou svíčku. Nyní si můžeš být jist svým štěstím, neboť ses stal húdúistou.